Juoksuvalmentaja itselle – Miksi hyödyntää ammattilaista?

Juoksuvalmentaja kuntojuoksijalle

Juoksuvalmentajan hankkiminen voi kuulostaa monen korvaan kovalta satsaukselta kuntojuoksijalle. Onko se lopulta kuitenkaan niin iso panostus siitä, että haluaa nostaa päivittäisen harjoittelunsa tasoa ja tavoitella omia juoksu-unelmia? Pitää muistaa, että juoksu on kaiken kaikkiaan erittäin edullinen laji harrastaa. Pakollisia kuluja ei oikeastaan ole muita kuin juoksukengät, joten rahanreikiä on hyvinkin maltillisesti verrattuna moneen muuhun harrastukseen. Miksi sitten hankkia itselle juoksuvalmentaja, kun juosta voisi oman fiiliksen mukaan ja internet on pullollaan valmiita juoksuohjelmia?

Suunnitelmallisuutta päivittäiseen tekemiseen

Yksi tärkeimmistä eduista juoksuvalmentajan hankkimisessa on, että asiantunteva valmentaja tuo harjoitteluun suunnitelmallisuutta ja asiantuntijuutta. Valmentajan kanssa suunnitellaan harjoittelulle pitkän ja lyhyen aikajänteen suuntaviivat, jotka tähtäävät kohti yhdessä päätettyä päätavoitetta. Matka kohti tätä päätavoitetta sisältää välitavoitteita, jolla voidaan seurata kehityksen etenemistä ja ylläpidetään motivaatiota harjoittelun keskellä.

Vaikka harjoitteluun luodaan raamit, niin osaava valmentaja osaa tehdä tarvittaessa muutoksia jo päätettyihin suunnitelmiin. Yksi tärkeä tekijä tässä on valmentajan ja valmennettavan välinen kommunikaatio. Hyvän kommunikaation avulla voidaan viestiä tuntemuksista harjoittelun edetessä ja tarvittaessa reagoida niihin. Lisäksi jos elämässä on muita kuormittavia tekijöitä, niin harjoittelua tulee tällöin sopeuttaa sen mukaan.

Valmentaja auttaa kohti oikeita ajatusmalleja

Juoksuvalmentaja voi myös auttaa kehittämään juoksijan omaa ajattelua harjoittelusta ja tuoda siihen oikeanlaisia ajatusmalleja. Voi olla, että juoksija on esimerkiksi harjoitellut jatkuvasti liian kovilla tehotasoilla, mikä ei ole kehittänyt häntä oikealla tavalla. Kun tällainen ongelma korjataan, niin vaikutukset harjoittelun tehokkuuteen tai vammojen muodostumiseen voivat olla merkittäviä. Hyvä valmentaja osaa perustella tehtävät harjoitukset myös teoreettisesta näkökulmasta ja kertoa, mitä osa-aluetta suunnitellulla harjoituksella pyritään kehittämään.

Monet saattavat ajattele valmentajan joukkueurheilusta tuttuina huutavina ja entistä kovempiin suorituksiin piiskaavina käskyttäjinä. Valmentajan päätehtävä on kuitenkin monesti päinvastainen eli toimia jarruna valmennettavalle. Juoksu-urheilussa harvemmin päästään parhaaseen lopputulokseen pään hakkaamisella seinään ja oksennuksen maku suussa. Kestävyysurheilu on pitkäjänteistä työtä, jossa suurin osa harjoittelusta on kevyttä matalaintensiteettistä harjoittelua. Olemme lisäksi kaikki yksilöitä, joten sama harjoittelu ei kehitä meitä kaikkia samalla tavalla. Yksilöillä on eroja mm. harjoittelutaustassa, luonnollisissa ominaisuuksissa ja mahdollisuuksissa käyttää aikaa harjoitteluun sekä niistä palautumiseen. Juoksuvalmentajan tuleekin siis löytää valmennettavan kanssa yksilön taustalle ja ominaisuuksille sopivat harjoittelumäärät ja -tehot, jotta harjoittelu kehittää häntä optimaalisella tavalla.

Valvova silmä tuo lisämotivaatiota

Kun juoksijalla on valmentajan luoma harjoitusohjelma ja ”paine” toteuttaa ennalta suunniteltua harjoittelua, antaa se juoksijalle motivaatiota sekä selkeyttä päivittäiseen harjoitteluun. Kun ollaan jollekin tulosvastuussa omasta tekemisestä, tuo se monesti lisäpotkua harjoitteluun, vaikka sohva kutsuisikin puoleensa ja ulkona sataisi räntää. Tällaisen ulkoisen motivaation merkitystä ei kannata väheksyä.

Valmentajan sopivan positiivinen asenne ja tsemppaaminen auttavat myös juoksijaa tilanteissa, joissa hänellä voi olla erinäisiä haasteita tai epävarmuutta oman kuntonsa toivotunlaisesta kehityksestä. Valmentaja voi parhaimmillaan saada valmennettavan uskomaan prosessiin ja pönkittämään tämän itseluottamusta.

Asiantuntemus tuo luottamusta haastavissa tilanteissa

Valmentajan asiantuntemuksesta ja verkostoista on apua, kun juoksijalla on valmistautumassa juoksutapahtumaan tai hänellä on haasteita harjoittelun suhteen. Esimerkiksi maratonille valmistautuminen vaatii omanlaistaan harjoitteluaan ja tähän asiantunteva valmentajan pystyy tuomaan omaa näkemystään ja osaamistaan. Tämä tuo valmennettavallekin varmuutta, kun hän voi luottaa prosessin oikeanlaiseen etenemiseen.

Haastavissa tilanteissa henkilökohtainen juoksuvalmentaja voi tuoda myös asiantuntemusta ja luottoa tilanteen ratkaisemiseksi. Esimerkiksi loukkaantumiset voivat olla psyykkisesti erittäin haastavia tilanteita, ja näissä valmentajan tuoma apu niin ongelman ratkaisussa kuin valmennettavan kannustamisessa on ensiarvoisen tärkeää. Valmentajalla on myös monesti käytössään laaja tukiverkko, josta on hyötyä esimerkiksi vammojen selvittelyssä.

Run Revolutionin Gold-jäsenyys on henkilökohtainen valmennus. Saat käyttöösi valmentajan jatkuvan tuen ja seurannan, jotta voisit saada juoksuharrastuksestasi enemmän irti. Toteuta juoksu-unelmasi ja hanki jäsenyys!

Osta Gold-jäsenyys